Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/espadagerlach.com/datos/web/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 4181
Articles archivos - Espada Gerlach

Aspectes a tenir en compte quan compra un habitatge a Espanya

2017-02-09 Comprar un pis quan no coneixes la legislació del país on es localitza l’immoble pot comportar la por de caure en errors. Què clàusules haurien d’estar incloses en el contracte per protegir el comprador? Quins serien els honoraris d’intermediació? Quina responsabilitat té el comprador abans de la compravenda? Evidentment, els “buits d’informació” són més … Llegiu més

Subhastes d’immobles a través d’internet a Espanya

Actualitzat: 22/09/15 Aquest sistema, després d’haver estat provat amb èxit a Múrcia, s’implantarà a tot Espanya i per a tota mena de subhastes de béns embargats o hipotecats (també de vehicles, per exemple), de manera que qualsevol persona podrà participar en les subhastes sense necessitat de desplaçar-se. El motiu és obvi: atraure el nombre més … Llegiu més

Llei de Costes a Espanya

Informe sobre la situació de la marina d’Empuriabrava de Castelló d’Empúries (COSTA BRAVA – CATALUNYA – ESPANYA) a 2016.08.16: Com s’han d’acordar, molts dels amarratges d’Empuriabrava van passar a poder ser propietat privada després de la llei 2/2013 i que fos aclarida en diversos aspectes pel Tribunal Constitucional; però, resulta que els propietaris d’amarratges no … Llegiu més

Tributació residents i no residents a Espanya novetats juliol 2015

17/07/2015 Rendiments propis d’activitats econòmiques, professionals, rendiments de capital immobiliari, repartiment de rendes: Base Imposable estava previst per al 2015 s’ha modificat per 2015 amb efectes retroactius al gener 2015 2.016 Fins a 12.450 20% 19,50% 19% De 12.450 a 20.200 25% 24,50% 24% De 20.200 a 34.000 (2015) a 35.200 (a partir de 2016) … Llegiu més

Concursal acord magistrats Catalunya

Acords dels jutges del mercantil i secretaris Judicials de Catalunya, seminari de 3 de juliol de al 2014. Índex de matèries Regles bàsiques per a la venda d’Unitats Productives en un procediment concursal. Conclusió de l’concurs per insuficiència d’actiu Acords sobre la comunicació de l’art. 5bis després del RDL 4/2014 Acords relatius a l’incident laboral … Llegiu més

Devolució impost successions i donacions a no residents

04/09/2014 Aquesta decisió és la culminació d’un llarg procés que es va iniciar amb un requeriment de la Comissió Europea de 11.07.07, i posteriors dictàmens de 07.05.10 i 17.02.11, en què s’advertia del tracte discriminatori del Govern espanyol als no residents. Com els successius Governs d’Espanya no van considerar vinculants aquestes actuacions de la UE, … Llegiu més

Noves regles d’arbitratge de la cambra comerç internacional

Febrer 2012 La Cambra de Comerç Internacional (ICC) introdueix noves regles d’arbitratge El dia 1 de gener de 2012, la Cambra de Comerç Internacional (ICC) de París, va introduir un nou reglament d’arbitratge amb l’objectiu d’agilitzar els procediments arbitrals internacionals. Les principals novetats de la reforma són: – la introducció de regles de multiplicitat de … Llegiu més

Nul·litat de subhasta amb adjudicació ferma

20/01/2020 La implantació de les subhastes electròniques l’octubre de 2015 va comportar un “regal enverinat” en forma d’art. 645.1 de la Llei d’enjudiciament civil, segons el qual “la convocatòria de la subhasta s’ha d’anunciar en el Butlletí Oficial de l’Estat, servint l’anunci de notificació a l’executat no personat”. Perquè, comprovem com és un anunci real … Llegiu més

Convocatòria ajudes COVID19 a Catalunya

A continuació es presenta un document realitzat per Lizán Advocats (despatx col·laborador en Dret Fiscal) amb relació a la convocatòria d’ajudes treballadors/es autònoms, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques a conseqüència de la Covid-19 Catalunya – resum RSL TSF / 806/2020 (DOGC 2020.04.03). Obrir document PDF.

La llei de segona oportunitat

8 d’abril de 2020 Les empreses i autònoms són el motor de la nostra economia i societat. En aquests moments d’incertesa en què els ingressos de la seva activitat s’estan veient afectats, poden acollir-se a mesures de contingència aprovades pel Govern (RD 463/2020 de 14 de març) i a mecanismes de segona oportunitat, els quals … Llegiu més

Herències transfrontereres a Espanya (per a nacionals de la UE)

12/04/2020 Molts no espanyols desconeixen que per rebre una herència a Espanya cal acceptar-mitjançant l’atorgament d’una escriptura pública davant un notari espanyol. Un dels motius pels quals es requereix l’acceptació formal és que a Espanya hi ha l’impost de successions. Els hereus poden optar entre acceptar o rebutjar una herència. En el cas que l’acceptin … Llegiu més

Herències transfrontereres (UE) a Catalunya: ordre successori i la legítima

12/04/2020 A Espanya no s’aplica el dret civil comú a totes les comunitats autònomes, sinó que algunes tenen la seva pròpia legislació foral. En concret són Aragó, Catalunya, Balears, Galícia, Navarra, País Basc i parcialment València i Fur de Baylío (a Extremadura). En el nostre cas ens centrarem en les peculiaritats de les herències a … Llegiu més

Del reconeixement i execució de sentències estrangeres a Espanya, en matèria civil i mercantil.

27/12/2017 El reconeixement de sentències estrangeres pertany, al dret internacional. Les fonts del Dret Internacional Privat funcionen de manera jeràrquica, és per això que segueixen un sistema piramidal al qual primer es recorre al Dret Institucional de la Unió Europea. Quan un dels dos països no pertany, i per tant no s’acull a la regulació … Llegiu més

Certificat Successori Europeu

En alguns casos es donen situacions a les quals una persona té la seva residència habitual a un Estat del qual no és nacional i posseeix béns a Estats diferents. Al moment de la defunció d’aquesta persona es donen una sèrie de complicacions a l’hora de fer vàlida la seva successió. Aquells casos als quals … Llegiu més

Residents a espanya que siguin propietaris de béns a l’estranger. Obligació d’informar a l’hisenda espanyola. Model 720.

Aquesta obligació d’informació relativa a l’exercici 2017 acaba el proper 02/04/2018. Aquesta obligació s’extén a tot propietari de béns a l’estranger, siguin herències jacents, comunitats de propietaris, tant al 100% com en coparticipació amb terceres persones. L’ informació a subministrar és la següent: Comptes bancaris tant si són beneficiaris, com titulars o simples autoritzats per … Llegiu més