Advocat Herències Internacionals Barcelona

Advocats especialistes en Herències Internacionals

entre Espanya, Alemanya, Suècia, França, Regne Unit, i altres països.

Serveis que oferim:

 • Tràmit d’Herències a Barcelona.
 • Tràmit d’Herències internacionals.
 • Testaments.
 • Impugnació de testaments.
 • Reclamació de llegats i legítimes.
 • Declaració d’Hereus.
  Representació d’hereus.
 • Liquidació d’impost de successions.
 • Gestió d’herències familiars.
 • Mediació de conflictes entre hereus.
 • Planificació legal i fiscal de l’herència.
 • Atenció personalitzada.

Quan volem fer un testament tenim el dubte si hem d’acudir o no a un notari per rebre informació. Tot i que les dues possibilitats són correctes, considerem oportú tenir una visita amb un professional expert en herències, successions i gestió de patrimonis per tenir tota la informació necessària a l’hora de tramitar el testament.

Impost de successions: Quant costa heretar?

A Espanya, les herències es regulen segons el que estableix el règim general excepte al País Basc i a Navarra, que estan regulades sota un règim fiscal favorable (on surt més barat heretar). No obstant això, la legislació en altres comunitats ofereixen també certes bonificacions que pot arribar fins a l’extinció total de l’impost de successió.

És important destacar que es tindrà en compte el lloc de residència de la persona que mor i no de la persona que té dret a l’herència.

Qui paga l’impost?

L’impost el paga la persona que rep l’herència. El pagament d’un impost de successió també pot ser degut al llegat que ha deixat un mort.

Quant es paga?

Un cop s’accepta el dret a herència (pots acceptar l’herència o pots rescindir del dret i serà l’administració qui assumeixi el llegat) es calcula el valor de l’impost a través de diversos factors:

 • El valor dels béns rebuts.
 • La relació familiar (de parentiu) amb el difunt.
 • El patrimoni previ de l’heretat (els béns que tenia abans de l’herència).
 • Altres condicionants: si són cònjuge o fills, negocis familiars, situació de l’habitatge familiar, etc.

Herència sense testament:

Hi ha una normativa que regula com s’ha de procedir quan una persona mor i no disposa de testament o no és vàlid.

En aquest supòsit, parlarem de successió intestada. És una figura legal contemplada en la legislació espanyola i té lloc quan es compleixen algun dels següents casos:

 1. Quan el mort no té testament, o és nul, o el testament s’ha extraviat.
 2. Quan el testament no recull hereu en tots els seus béns o no disposa de tots els que corresponen a testador. En aquest cas, tindrà lloc la successió legítima a la part dels béns, drets o obligacions de les quals no s’hagués disposat.
 3. Quan l’hereu hagi mort prèviament.
 4. Quan el o els hereus repudiïn (rebutgin) el dret a herència.
 5. Quan l’hereu sigui incapaç de succeir (acceptar l’herència).

Terminologia:

 • Herència: També coneguda com l’última voluntat, és l’acte jurídic (declaració legal) mitjançant el qual una persona transfereix els seus béns, drets i obligacions a una altra o altres persones, després de la seva mort. La transmissió de béns de pares a fills a través de l’herència és un acte molt comú en la família en 2016. No obstant això, hi ha altres alternatives que són més avantatjoses segons la família. En tot cas, s’ha de veure i estudiar el cas real.
 • Hereu: persona o persones que reben l’herència d’un difunt. El patrimoni es reparteix entre totes les persones hereves.
 • Patrimoni: Conjunt de béns que posseeix una persona o una institució, ja siguin adquirits per herència familiar o bé per deixar-los en herència a un successor.
 • Testament: És un document (acte jurídic) mitjançant el qual una persona disposa dels seus béns en favor d’una altra persona. El mort ha de redactar el document en vida davant un notari.
 • Dret de successió: És el règim jurídic (normativa) que regula l’herència.

Si creus que aquesta informació pot ser útil, pots compartir l’article en Facebook, Twitter, YouTube o on prefereixis.

Al web de l’ajuntament de la teva ciutat informen de tots els punts a tenir en compte a l’hora de gestionar un patrimoni, testaments o altres impostos relacionats amb herències.

Som especialistes en herències estrangeres.

+34 933 012 741

Advocat d’herències internacionals a Barcelona.

Col·laborem amb advocats a Frankfurt, Londres, Brussel·les, París, Amsterdam i Munic, cosa que ens permet oferir un servei als nostres clients en tot l’àmbit com a advocat especialista en Herències Internacionals:

Abogado Barcelona - Sr Espada

Contacta amb nosaltres si necessites atenció personalitzada en assumptes d’herències internacionals: