Especialitats

Som un despatx d’advocats multidisciplinari especialitzat en la inversió estrangera a Espanya i espanyola en l’exterior.

Oferim un conjunt de serveis que s’adapten totalment a allò que vostès desitgen:

 • Assessorament en compravenda i lloguer d’immobles i locals de negoci
 • Contactes d’obres i serveis de tota classe
 • Constituïm sucursals i filials d’empreses estrangeres;
 • Assessorem i redactem tota mena d’actes societaris: compra, venda de societats, modificacions estatutàries, fusions i escissions, dissolucions i liquidacions.
 • Assessorem i confeccionem els contractes d’administració i d’alts directius i altres empleats que siguin necessaris;
 • Elaborem les condicions generals de venda i subministrament
 • Contractes d’agència, de distribució i representació
 • Supervisem els contractes bancaris, de rènting, leasing, hipoteques, préstecs, crèdits i altres contractes que requereixi la societat.
 • Domen assessorament comptable i fiscal, laboral i seguretat social.
 • Portem la gestió tributària i intrastaat i la gestió laboral.
 • Així mateix, assessorem alts directius en totes les seves necessitats personals, com assessorament en la compra i lloguer d’immobles, i en les relacions juridicofamiliars que es plantegin i els seus permisos de residència.
 • Portem també dret processal en els àmbits mercantil, civil administratiu, penal, econòmic i laboral i dret internacional privat tant dins de la Unió Europea com fora d’ella.
 • Portem també administració d’immobles i locals.

Parlem i escrivim alemany, anglès, suec i francès, a més del castellà i del català.

Estem habituats sobretot a treballar amb clientela alemanya, austríaca i suïssa, anglesa i francesa, i d’altres països europeus.

Som un col·lectiu de 15 persones entre advocats, economistes i comptables.

En resum, les àrees o especialitats de treball són: