Advocat de Dret Internacional a Barcelona

El Dret Internacional regula les relacions i comportament de les persones físiques o jurídiques entre diversos països, estats o comunitats. Dins el dret internacional podem diferenciar dues classes de dret:

 • Dret Internacional Públic
 • Dret Internacional Privat

El primer d’ells regula i estableix normes que regulen les relacions entre els Estats i altres subjectes internacionals. El que comunament s’anomena ordre jurídic de la comunitat internacional.

El segon d’ells, el Dret Internacional Privat, regula les relacions entre particulars, ja siguin persones físiques o empreses, normalment des d’un punt de vista de relació Internacional.

Serveis com Advocat Internacional

El despatx d’advocats Espada Gerlach ofereix un servei de qualitat en matèries de Dret Internacional Privat.

 • Contractes d’obres i serveis Internacionals
  dret immobiliari
 • Herències entre diferents països
 • Herència per mort en país estranger
 • Sol·licitud d’embargaments internacionals
 • Testaments i llegats en matèria internacional
 • Divorci nacional i divorci internacional
 • Reclamació de deutes a un altre país

Vol contactar amb el nostre despatx d’advocats Internacionals a Barcelona?

+34 933 012 741

Advocat de Dret Internacional a Barcelona.

Col·laborem amb advocats a Frankfurt, Londres, Brussel·les, París, Amsterdam i Munic, cosa que ens permet oferir un servei als nostres clients en tot l’àmbit com a advocat especialista en Dret Internacional:

Abogado Barcelona - Sr Espada

Contacta amb nosaltres si necessites atenció personalitzada en assumptes de dret internacional: