Del reconeixement i execució de sentències estrangeres a Espanya, en matèria civil i mercantil.