Subhastes d’immobles a través d’internet a Espanya

Actualitzat: 22/09/15

Aquest sistema, després d’haver estat provat amb èxit a Múrcia, s’implantarà a tot Espanya i per a tota mena de subhastes de béns embargats o hipotecats (també de vehicles, per exemple), de manera que qualsevol persona podrà participar en les subhastes sense necessitat de desplaçar-se.

El motiu és obvi: atraure el nombre més gran possible d’interessats i així poder obtenir un millor preu final (davant l’acumulació d’embargaments i execucions hipotecàries que s’han derivat de la crisi econòmica) en benefici tant del creditor com del deutor.

A més, la subhasta ja no serà un dia i una hora concrets en un lloc físic, sinó virtualment a través de l’ordinador i durant 20 dies naturals.

Qualsevol podrà accedir a la informació sobre totes les subhastes que es vagin a celebrar a Espanya i participar, previ registre electrònic, dipòsit del 5% del preu pel qual el bé surti a subhasta, i altres requisits formals.

Sense necessitat d’entrar en tots els detalls del procés, que s’explicaran pas a pas al portal de subhastes, sí que hem però, d’advertir que participar sense un mínim de coneixements suposa un risc.

Així, per exemple, per a la compra d’una casa necessitarem tota la informació que ens faciliti el portal de subhastes, però també altres informacions addicionals que només podrà proporcionar-li un professional: què passa si la casa està ocupada per algú que no és el propietari, en quines condicions està realment la casa, quins altres deutes caldrà afrontar si som els vencedors de la subhasta, què passa amb el nostre dipòsit del 5%, etc.

En definitiva, una bona oportunitat per a qui estigui buscant un habitatge o una inversió senzilla de tramitar des de casa, però també una decisió molt arriscada si no es compta amb un bon assessorament legal previ.

Joan Ramón Pomar Serra