Residents a espanya que siguin propietaris de béns a l’estranger. Obligació d’informar a l’hisenda espanyola. Model 720.