Gränsöverskridande arv i Katalonien: arvsföljd och laglott