Erkännande och verkställighet av utländska domar i Spanien, specifikt gällande civila och merkantila domar.